ELMS "GEO MILEV"
Daily Archives: 08.03.2019

8 март- Международен ден на жената

by admin

Това е ден на солидарността на жените от планетата в борбата им за независимост, мир, икономическо, политическо и социално равноправие.
Календарното време е свързано с първата масова проява на жени работнички, състояла се в Ню Уорк на 8 март 1857 г. По предложение на Клара Цеткин, направено на Втората международна конференция на жените-социалистки в Копенхаген  през 1910г., се приема: всяка година в една от първите неделина пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота.
Участничките във Втората международна конференция на жените – комунистки през 1920 г.в Москва също препоръчват Осми март за Международен ден на жената. Предложението се гради върху станали събития: 8 март 1917 г. работничките в Петроград излизат на демонстрация срещу глада, войната и царизма; на същата дата през 1890 г.с груба разпра е закрита женската демонстрация в Чикаго.
За пръв път Международният ден на жената се чества през 1911г.в Германия, Австрия, Швейцария и Дания, а през 1913 г.- във Франция и Русия.
В България Осми март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911г.; през 1915 г. е първото публично честване . Като общобългарски празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г. Отначало по предприятия, зоводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взима особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.
За децата този ден е празникът на мама.

Честит ден на жената, мили дами!


Theme by Ali Han | Copyright 2020 LIBRARY | Powered by WordPress