ELMS "GEO MILEV"

Ново дарение в библиотеката на ПГПАЕ „Гео Милев“

by admin

Г-жа Елена Каръмчева – учител по физика и астрономия в ПГПАЕ „Гео Милев“ дари на библиотеката на гимназията над 60 броя съвременна художествена литература. Книгите са изключително интересни и много запазени. Благодарение на дарението библиотечният фонд на училището е значително по-осъвременен и продължава да бъде все по-притегателен за любителите на писменото слово.


Comments are closed.

Theme by Ali Han | Copyright 2020 LIBRARY | Powered by WordPress