Цитати от мъдри мислители

Posted ноември 30th, 2015 by admin

– Никога не прави нищо, което не знаеш; но научи всичко, което трябва да знаеш, и така ще преживееш щастлив живот. Питагор
– Истинското знание не е вродено, то се придобива. Демокрит
– Не се стреми да знаеш всичко, за да не станеш невежа във всичко. Демокрит
– Стремете се да знаете и имайте смелост да знаете. Хо Раци
– Невъзможно е да научиш нещо, което мислиш, че вече знаеш добре. Епиктет

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.